Kies uit de onderstaande opties voor scherpstelpuntweergave.

Handmatige scherpstelmodus

Keuze

Beschrijving

[ AAN ]

Het scherpstelpunt wordt altijd weergegeven in de handmatige scherpstelmodus.

[ UIT ]

Het scherpstelpunt wordt alleen weergegeven tijdens het selecteren van het scherpstelpunt.

Dynamisch AF-veldhulp

Kies of zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omringende scherpstelpunten worden weergegeven in de dynamische AF-veldstand.

Keuze

Beschrijving

[ AAN ]

Geef zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omliggende scherpstelpunten weer.

[ UIT ]

Geef alleen het geselecteerde scherpstelpunt weer.

[ AAN ] ([ Dynamisch veld-AF (M) ])

[ UIT ]

AF-C In-Focus Display

Kies of het scherpstelpunt van kleur verandert wanneer het onderwerp is scherpgesteld in scherpstelstand AF-C .

Keuze

Beschrijving

[ AAN ]

Het scherpstelpunt wordt groen weergegeven wanneer de camera oordeelt dat het onderwerp scherp is.

[ UIT ]

Het actieve scherpstelpunt wordt altijd in rood of geel weergegeven, of de camera nu wel of niet is scherpgesteld.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video