Kies hoe de secundaire selector zich gedraagt terwijl het midden ervan wordt ingedrukt.

Keuze

Beschrijving

[ AAN ]

De secundaire selector kan niet worden gebruikt om het scherpstelpunt te positioneren terwijl het midden is ingedrukt.

[ UIT ]

De secundaire selector kan worden gebruikt om het scherpstelpunt te positioneren terwijl het midden wordt ingedrukt.

Het midden van de secundaire selector functioneert ondertussen in de rol die is gekozen voor [ Midden secundaire selector ] met behulp van persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ] of g2 [ Aangepaste bedieningselementen ]. Dit is met name opmerkelijk omdat als u [ AF-veldstand ] toewijst aan het midden van de secundaire selector via Persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opname) ], u dit vervolgens kunt gebruiken om tijdelijk van AF-veldstand te wisselen zonder uw vermogen om het scherpstelpunt te positioneren te belemmeren.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video