Kies de items die worden vermeld in het i -menu dat wordt weergegeven wanneer de i -knop wordt ingedrukt in de videomodus.

  • Markeer een positie in het i -menu, druk op J en selecteer het gewenste item.

  • De volgende items kunnen aan het i -menu worden toegewezen.

Keuze

0

n

[ Opnamemenubank ]

Opnamemenu Bank

j

[ Selecteer bank met aangepaste instellingen ]

Bank aangepaste instellingen

J

[ Kies afbeeldingsgebied ]

Opties voor videobeeldgebied

G

[ Framegrootte/framesnelheid ]

Opties voor videoframegrootte en snelheid

N

[ Bestemming ]

Bestemming

E

[ Belichtingscompensatie ]

Belichtingscompensatie

9

[ ISO gevoeligheid instellingen ]

ISO-gevoeligheid

m

[ Witbalans ]

Witbalans

h

[ Beeldregeling instellen ]

Beeldbediening

6

[ HLG-kwaliteit ]

HLG-kwaliteit

y

[ Actieve D-Lighting ]

Actieve D-Lighting

w

[ Meting ]

Meting

s

[ Scherpstelmodus ]

Focus modus

7

[ AF-veldstand/onderw. detectie ]

AF-veldstand

u

[ Trillingsreductie ]

Trillingsreductie

4

[ Elektronische VR ]

Elektronische VR

H

[ Microfoongevoeligheid ]

Microfoongevoeligheid

5

[ Verzwakker ]

verzwakker

6

[ Frequentierespons ]

Frequentierespons

7

[ Windruisreductie ]

Windruisonderdrukking

8

[ Hoofdtelefoonvolume ]

Hoofdtelefoonvolume

L

[ Stille modus ]

Stille modus

w

[ Aangepaste bedieningselementen ]

g2: Aangepaste bedieningselementen

W

[ Focus peaking ]

a13: Focuspiek

9

[ Zebrapatroon ]

g11: Zebrapatroon

3

[ Helderheid monitor/zoeker ]

Monitorhelderheid , zoekerhelderheid

u

[ Vliegtuigmodus ]

Vliegtuigmodus

8

[ Multi-selector elektrisch diafragma ]

Multi-selector vermogensdiafragma

9

[ Belichtingscomp. multi-selector. ]

Belichtingscomp. multi-selector

v

[ Warme displaykleuren ]

d11: warme weergavekleuren

9

[ Bekijk video-info ]

Video-info bekijken

Multi-selector vermogensdiafragma

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt voor elektrisch diafragma. Als [ Inschakelen ] is geselecteerd, wordt het diafragma groter als u 1 ingedrukt houdt. Als u 3 ingedrukt houdt, wordt de opening kleiner.

Belichtingscomp. multi-selector

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt om de belichtingscompensatie aan te passen. Door [ Inschakelen ] te selecteren, kan de belichtingscompensatie worden ingesteld door op 1 of 3 te drukken.

Video-info bekijken

Instellingen voor video-opname bekijken. Deze optie kan worden gebruikt om de geselecteerde optie te bekijken, maar niet om te wijzigen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video