Kies het toonbereik dat wordt weergegeven door een zebrapatroon wanneer een eerder toegewezen knop [ Patroontoonbereik ] wordt ingedrukt. Als [ Highlights ] of [ Mid-tones ] is geselecteerd, wordt door op de knop te drukken alleen een zebrapatroon weergegeven over gebieden in het geselecteerde toonbereik; door nogmaals op de knop te drukken, wordt het zebrapatroon verborgen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video