Kies hoe snel de scherpstelling reageert als er iets tussen het onderwerp en de camera passeert wanneer AF-C is geselecteerd voor de scherpstelstand.

AF-reactie geblokkeerde opname

  • Kies [ 5 ] ( Vertraagd ) om de focus op uw oorspronkelijke onderwerp te behouden.

  • Kies [ 1 ] ( Snel ) om het gemakkelijker te maken om de focus te verschuiven naar objecten die uw gezichtsveld kruisen.

  • Ongeacht de geselecteerde optie, werkt de AF-reactie tegen geblokkeerde opnamen in stand [ 3 ] wanneer [ 3D-tracking ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

  • Als [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand, werkt de AF-respons bij geblokkeerde opname in stand [ 3 ] wanneer [ 2 ] of [ 1 ] is geselecteerd.

Onderwerp Beweging

Keuze

Beschrijving

[ Stabiel ]

Kies voor vloeiende scherpstelling bij het fotograferen van onderwerpen die de camera in een gestaag tempo naderen.

[ onregelmatig ]

Kies voor een verbeterde respons bij het fotograferen van onderwerpen die gevoelig zijn voor plotseling starten en stoppen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video