Kies de ontspanstanden die toegankelijk zijn door op de c -knop te drukken en aan de hoofdinstelschijf te draaien wanneer de ontspanstandknop naar c is gedraaid.

  • Markeer opties en druk op J of 2 om ( M ) te selecteren of te deselecteren ( U ). Modi gemarkeerd met een vinkje ( M ) zijn beschikbaar voor selectie via de hoofdinstelschijf.

  • Druk op G om de bewerking te voltooien.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video