Als [ AAN ] is geselecteerd, zal de scherpstelring de rol vervullen die momenteel aan de bedieningsring is toegewezen met behulp van persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ].

  • Wanneer [ AAN ] is geselecteerd, functioneert de bedieningsring uitsluitend in de functie [ Focus (M/A) ].

  • Deze optie is alleen van toepassing op compatibele lenzen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video