Kies de lengte van de ontspanvertraging, het aantal gemaakte opnamen en het interval tussen opnamen in de zelfontspannerstand.

Keuze

Beschrijving

[ Zelfontspanner vertraging ]

Kies de lengte van de ontspanvertraging.

[ Aantal opnamen ]

Druk op 1 en 3 om het aantal opnamen te kiezen dat elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, wordt gemaakt; kies uit waarden van 1 tot 9.

[ Interval tussen opnamen ]

Kies het interval tussen opnamen wanneer [ Aantal opnamen ] meer dan 1 is.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video