Kies het aantal scherpstelpunten dat beschikbaar is voor handmatige selectie van scherpstelpunten wanneer een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

Keuze

Beschrijving

4

[ Alle punten ]

Elk scherpstelpunt dat beschikbaar is in de huidige AF-veldstand kan worden geselecteerd. Het aantal beschikbare punten varieert met de AF-veldstand.

5

[ Afwisselende punten ]

Het aantal beschikbare scherpstelpunten wordt teruggebracht tot een kwart van het beschikbare aantal wanneer [ Alle punten ] is geselecteerd. Gebruik voor snelle selectie van scherpstelpunten. Het aantal beschikbare punten voor [ Pinpoint AF ] wordt niet beïnvloed.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video