Kies de lengte van de burst die wordt opgenomen vanaf het einde van de geheugenbuffer wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt en de maximale lengte van de burst die wordt opgenomen terwijl de ontspanknop volledig is ingedrukt in de snelle beeldopnamestand .

1

Gedeelte van buffer opgenomen op geheugenkaart bij loslaten ([ Pre-release burst ])

2

Foto's gemaakt na loslaten ([ Post-release burst ])

3

Complete high-speed burst

Keuze

Beschrijving

[ Pre-release burst ]

Als een andere optie dan [ Geen ] is geselecteerd, zal de camera frames bufferen terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, maar alleen de frames die in de laatste n seconden aan de buffer worden toegevoegd, waarbij n de waarde is die is geselecteerd voor [ Pre- ontspanburst ], wordt opgenomen op de geheugenkaart wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt (“Pre-Release Capture”).

  • Als het interval tussen het half indrukken van de ontspanknop en het volledig indrukken van de ontspanknop korter is dan de geselecteerde tijd, worden alleen de beelden opgenomen die in de buffer zijn opgeslagen terwijl de knop half werd ingedrukt.

[ Burst na release ]

Kies de maximale tijdsduur dat de camera foto's blijft maken nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] of [ Max. ]. Opnamen maken kan tot ongeveer 4 s duren wanneer [ Max. ] is geselecteerd.

Er verschijnt een Y -pictogram in de opnameweergave wanneer een andere optie dan [ Geen ] is geselecteerd voor [ Pre-release burst ]. Terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, verschijnt er een groene stip ( I ) in het pictogram om aan te geven dat er wordt gebufferd.

  • Als de ontspanknop langer dan ongeveer 30 seconden half wordt ingedrukt, verschijnt C in het pictogram en wordt Pre-Release Capture geannuleerd. Pre-Release Capture kan worden hervat door uw vinger van de ontspanknop te halen en vervolgens weer half in te drukken.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video