Kies of een zebrapatroon wordt gebruikt om geselecteerde toonbereiken in videomodus aan te geven.

Toonbereik patroon

Kies het toonbereik dat wordt weergegeven door het zebrapatroon uit [ Hoogtepunten ] of [ Middentonen ], of selecteer [ Zebrapatroon uit ] om het zebrapatroon uit te schakelen. Hooglichten en middentonen kunnen worden gedefinieerd met respectievelijk [ Hoogtepuntdrempel ] en [ Middentoonbereik ].

Patroon

Om de zebraweergave in te schakelen, selecteert u [ Patroon 1 ] of [ Patroon 2 ].

Patroon 1

Patroon 2

Markeer Drempel

Kies de helderheid die nodig is om de zebraweergave te activeren wanneer [ Hoogtepunten ] is geselecteerd voor [ Patroontoonbereik ].

  • Kies uit waarden van 120 tot 255. Hoe lager de waarde, hoe groter het helderheidsbereik dat als highlights wordt weergegeven.

  • Als 255 is geselecteerd, toont het display alleen gebieden die mogelijk overbelicht zijn.

Middentoonbereik

Kies de helderheid die nodig is om de zebraweergave te activeren wanneer [ Middentonen ] is geselecteerd voor [ Patroontoonbereik ].

  • Het middentoonbereik wordt gedefinieerd als een helderheid [ Waarde ] en [ Bereik ] van helderheid rond de geselecteerde waarde.

  • Druk op 4 of 2 om items te markeren en druk op 1 of 3 om te wijzigen.

Zebrapatroon

Als zowel de zebraweergave als focus peaking zijn ingeschakeld in de handmatige focusmodus, wordt alleen focus peaking van kracht. Om de zebraweergave in handmatige scherpstelmodus te bekijken, selecteert u [ UIT ] voor persoonlijke instelling a13 [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ].

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video