Kies wanneer de achtergrondverlichting van het bedieningspaneel en de knop oplichten.

  • Als [ OFF ] is geselecteerd, gaat de achtergrondverlichting branden wanneer de aan/uit-schakelaar naar D wordt gedraaid. De achtergrondverlichting gaat uit wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.

  • Als [ ON ] is geselecteerd, zal de achtergrondverlichting oplichten terwijl de standby-timer actief is. Merk op dat dit het verbruik van de batterij verhoogt. De achtergrondverlichting gaat uit als de ontspanknop wordt ingedrukt, maar gaat weer aan als de knop wordt losgelaten.

Knop achtergrondverlichting

De volgende zijn uitgerust met achtergrondverlichting:

1

c knop

2

BKT- knop

3

c knop

4

I knoop

5

g ( Fn4 ) knop

6

O ( Q ) knop

7

X knop

8

i knop

9

G knop

10

K knop

11

W ( Q ) knop

12

i knop voor verticaal fotograferen

13

U knop

14

T -knop

15

b knop

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video