Kies hoe het scherm reageert wanneer de sluiter wordt ontspannen.

Keuze

Beschrijving

[ Type A ]

Het display wordt donker wanneer de sluiter wordt ontspannen.

[ Type B ]

Er verschijnen randen aan de boven-, onder- en zijkanten van het frame wanneer de sluiter wordt ontspannen.

[ Type C ]

Er verschijnen randen aan de zijkanten van het frame wanneer de sluiter wordt ontspannen.

[ Uit ]

Er wordt geen indicator voor het ontspannen van de sluiter weergegeven wanneer de sluiter wordt ontspannen.

  • Merk op dat, ongeacht de geselecteerde optie, de indicatoren voor de ontspantiming niet worden weergegeven bij lange sluitertijden.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video