Vergrendel belichtingsinstellingen of focuspuntselectie.

Keuze

Beschrijving

[ Sluitertijdvergrendeling ]

Selecteer [ AAN ] om de sluitertijd te vergrendelen op de huidige waarde in de standen S en M.

  • O pictogrammen verschijnen in het opnamescherm en het bedieningspaneel wanneer sluitertijdvergrendeling actief is.

[ Diafragmavergrendeling ]

Selecteer [ AAN ] om het diafragma te vergrendelen op de huidige waarde in de standen A en M.

  • O pictogrammen verschijnen in het opnamescherm en het bedieningspaneel wanneer diafragmavergrendeling actief is.

[ Scherpstelpuntvergrendeling ]

Selecteer [ AAN ] om de selectie van het scherpstelpunt te vergrendelen op het momenteel geselecteerde scherpstelpunt.

  • Scherpstelpuntvergrendeling is niet van toepassing wanneer [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

  • Wanneer [ 3D-tracking ] is geselecteerd, volgt het scherpstelpunt de beweging van het onderwerp terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video