Kies een virtuele horizon voor de opnameweergave. De geselecteerde virtuele horizon kan worden weergegeven door een vinkje ( M ) naast D te plaatsen in de lijst voor Persoonlijke instelling d18 [ Aangepaste monitoropnameweergave ] ( d18: Aangepaste monitoropnameweergave ) of d19 [ Aangepaste zoekeropnameweergave ] ( d19: Aangepast Opnameweergave in de zoeker ).

  • [ Type A ]: Een grote indicator die rol en pitch aangeeft, vult het scherm.

  • [ Type B ]: Er verschijnt een rolindicator onderaan het scherm en een pitchindicator aan de rechterkant.

  • De indicators worden groen weergegeven wanneer de camera waterpas staat.

Rollen

Keuze

Camera met de klok mee gedraaid

Camera tegen de klok in gedraaid

[ Type A ]

[ Type B ]

Toonhoogte

Keuze

Camera naar voren gekanteld

Camera naar achteren gekanteld

[ Type A ]

[ Type B ]

De virtuele horizonweergave

Houd er rekening mee dat de weergave mogelijk niet nauwkeurig is wanneer de camera onder een scherpe hoek naar voren of naar achteren wordt gekanteld. De camera geeft de virtuele horizon of pitch- en roll-indicatoren niet weer wanneer deze onder hoeken wordt gehouden waarbij de kanteling niet kan worden gemeten.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video