Gebruik warmere kleuren met verminderde helderheid in de opname-, menu- en/of weergaveschermen. Dit maakt de displays gemakkelijker te bekijken met zicht dat is aangepast aan donkere omgevingen tijdens astronomische fotografie en dergelijke.

Keuze

Beschrijving

[ Warme weergave kleuropties ]

Kies uit de volgende opties.

  • [ Modus 1 ]: Gebruik warmere kleuren in de opname-, menu- en afspeelschermen.

  • [ Mode 2 ]: Gebruik warmere kleuren in de menuweergave. Warmere kleuren worden ook gebruikt voor de pictogrammen en andere informatie in de opname- en weergaveschermen, maar niet voor de weergave door de lens of de inhoud van foto's zelf.

  • [ Uit ]: Er worden geen warme kleuren gebruikt.

[ Helderheid van het warme kleurenscherm ]

Druk op 1 of 3 om de helderheid van het warme kleurenscherm aan te passen. Kies hogere waarden voor meer helderheid, lagere waarden voor verminderde helderheid.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video