Selecteer [ ON ] om de weergave in de zoeker vloeiender te maken, afhankelijk van de opnameomstandigheden. De bewegingen van snel bewegende onderwerpen zijn beter te zien.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video