Breid het bereik van de beschikbare sluitertijden in stand M uit; de langzaamste beschikbare sluitertijd wanneer [ AAN ] is geselecteerd, is 900 s (15 minuten). Langere sluitertijden kunnen worden gebruikt voor foto's van de nachtelijke hemel en andere lange sluitertijden.

  • Wanneer [ AAN ] is geselecteerd, wordt de resterende tijd van de huidige belichting weergegeven in het bedieningspaneel bij sluitertijden die langer zijn dan 30 s.

  • Bij snelheden lager dan 1 s kan de door de camera weergegeven sluitertijd afwijken van de werkelijke belichtingstijd. De werkelijke belichtingstijden bij sluitertijden van bijvoorbeeld 15 en 30 seconden zijn respectievelijk 16 en 32 seconden. De belichtingstijd komt weer overeen met de geselecteerde sluitertijd bij snelheden van 60 seconden en langer.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video