Kies de volgorde waarin de opnamen in het bracketingprogramma worden gemaakt.

Keuze

Beschrijving

H

[ MTR > onder > boven ]

De ongewijzigde opname wordt eerst genomen, gevolgd door de opname met de laagste waarde, gevolgd door de opname met de hoogste waarde.

I

[ Onder > MTR > boven ]

Het schieten gaat in volgorde van de laagste naar de hoogste waarde.

  • Persoonlijke instelling e7 [ bracketingvolgorde ] heeft geen invloed op de volgorde van de gemaakte opnamen wanneer [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing-set ] in het foto-opnamemenu.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video