Kies de focussnelheid voor de videomodus.

Gebruik [ Wanneer toepassen ] om te kiezen wanneer de geselecteerde optie van toepassing is.

Keuze

Beschrijving

D

[ Altijd ]

De camera stelt in de videomodus altijd scherp op de geselecteerde snelheid.

E

[ Alleen tijdens opname ]

De scherpstelling wordt alleen op de geselecteerde snelheid aangepast terwijl de video-opname bezig is. Op andere momenten stelt de camera zo snel mogelijk scherp.

Lensgeluiden

Het geluid dat door de lens wordt geproduceerd tijdens scherpstellen neemt toe met de AF-snelheid. Het effect is vooral merkbaar bij een instelling van [ +5 ], dus kies lagere waarden als u de ruis storend vindt.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video