Wanneer focus peaking is ingeschakeld in de handmatige scherpstellingsmodus, worden objecten die in focus zijn aangegeven door gekleurde contouren op het scherm. U kunt de kleur kiezen.

Focus Peaking-weergave

Selecteer [ ON ] om focus peaking in te schakelen.

Focus Peaking-gevoeligheid

Kies focus peaking gevoeligheid uit [ 3 (hoge gevoeligheid) ], [ 2 (standaard) ] en [ 1 (lage gevoeligheid) ]. Hoe hoger de waarde, hoe groter de diepte die wordt weergegeven als scherpgesteld.

Focus Peaking Hoogtepuntkleur

Kies de markeringskleur.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video