Als [ AAN ] is geselecteerd wanneer de camera wordt gebruikt met een optionele flitser die het Nikon Creatief Verlichtingssysteem ondersteunt, zal het indrukken van een knop waaraan [ Voorbeeld ] is toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opname) ] een modellering weergeven flash.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video