Kies een bestandsnummeringsoptie.

Keuze

Beschrijving

[ Aan ]

Wanneer een nieuwe map wordt aangemaakt of een nieuwe geheugenkaart in de camera wordt geplaatst, gaat de bestandsnummering verder vanaf het laatst gebruikte nummer. Dit vereenvoudigt bestandsbeheer door het voorkomen van dubbele bestandsnamen bij het gebruik van meerdere kaarten tot een minimum te beperken.

[ Uit ]

Wanneer een nieuwe map wordt gemaakt of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, begint de bestandsnummering opnieuw vanaf 0001. Als de huidige map al afbeeldingen bevat, wordt de bestandsnummering in plaats daarvan voortgezet vanaf het hoogste bestandsnummer in de huidige map.

Als u [ Uit ] selecteert nadat u [ Aan ] hebt geselecteerd, slaat de camera het huidige bestandsnummer op. De bestandsnummering wordt hervat vanaf de eerder opgeslagen waarde de volgende keer dat [ Aan ] wordt geselecteerd.

[ Resetten ]

Reset de bestandsnummering voor [ Aan ]. Als de huidige map leeg is, begint de bestandsnummering vanaf 0001 bij de volgende foto die wordt gemaakt. Als de huidige map foto's bevat, krijgt de volgende foto die wordt gemaakt een bestandsnummer toegewezen door er een toe te voegen aan het hoogste bestandsnummer in de huidige map.

Bestandsnummervolgorde
  • Als een foto wordt gemaakt terwijl de huidige map een foto met het nummer 9999 bevat, wordt een nieuwe map gemaakt en begint de bestandsnummering vanaf 0001.

  • Wanneer het huidige mapnummer 999 bereikt, kan de camera geen nieuwe mappen meer maken en wordt de ontspanknop uitgeschakeld als:

    • de huidige map bevat 5000 foto's (bovendien wordt video-opname uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een video van de maximale lengte op te nemen ertoe zou leiden dat de map meer dan 5000 bestanden bevat), of

    • de huidige map bevat een foto met het nummer 9999 (bovendien wordt video-opname uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een video van de maximale lengte op te nemen, zou resulteren in een bestand met een nummer boven 9999).

    Om het fotograferen te hervatten, kiest u [ Reset ] voor Persoonlijke instelling d8 [ Bestandsnummerreeks ] en formatteert u vervolgens de huidige geheugenkaart of plaatst u een nieuwe geheugenkaart.

Mapnummering
  • Als een foto wordt gemaakt terwijl de huidige map 5000 foto's bevat of een foto met het nummer 9999, wordt een nieuwe map gemaakt en geselecteerd als de huidige map.

  • De nieuwe map krijgt een nummer dat één hoger is dan het huidige mapnummer. Als er al een map met dat nummer bestaat, krijgt de nieuwe map het laagst beschikbare mapnummer.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video