Alegeți dacă indicatorii de expunere din panoul de control superior și afișajul de informații sunt afișați cu valori negative în stânga și valori pozitive în dreapta sau cu valori pozitive în stânga și valori negative în dreapta.

Opțiune

Descriere

V

Indicatorul este afișat cu valori pozitive în stânga și cu valori negative în dreapta.

W

Indicatorul este afișat cu valori negative în stânga și valori pozitive în dreapta.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film