Alegeți dacă punctele de focalizare separate și modurile zonei AF pot fi selectate pentru orientarea „largă” (peisaj), pentru orientarea „înalt” (portret) cu camera rotită la 90° în sensul acelor de ceasornic și pentru orientarea „înalt” cu camera rotită la 90° în sens invers acelor de ceasornic. Opțiunea selectată se aplică numai în timpul fotografierii cu vizor.

  • Selectați [ Dezactivat ] pentru a utiliza același punct de focalizare, indiferent de orientarea camerei.

  • Alegeți [ Punct de focalizare ] pentru a activa selecția separată a punctului de focalizare. Pentru a activa selecția separată atât a punctului de focalizare, cât și a modului zonă AF, alegeți [ Punct de focalizare și mod zonă AF ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film