Alegeți dacă fotografiile pot fi făcute înainte ca camera să focalizeze când este selectat AF-S .

Opțiune

Descriere

G

[ Lansare ]

Fotografiile pot fi realizate ori de câte ori este apăsat butonul de declanșare (prioritate de declanșare).

F

[ Focalizare ]

Fotografiile pot fi făcute numai când camera este focalizată (prioritate focalizare).

Indiferent de opțiunea aleasă pentru [ Selecție prioritate AF-S ], dacă AF-S este selectat pentru modul de focalizare automată, focalizarea se va bloca când butonul de declanșare este apăsat la jumătate și rămâne blocat în timp ce butonul este menținut în această poziție.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film