Alegeți modurile zonei AF care pot fi selectate apăsând butonul pentru modul AF și rotind selectorul secundar de comandă.

  • Evidențiați o opțiune și apăsați 2 pentru a selecta; elementele selectate sunt marcate cu o bifă ( M ). Pentru a deselecta (elimina bifa de la: U ) o opțiune selectată, evidențiați-o și apăsați din nou 2 . Modurile marcate cu o bifă ( M ) sunt disponibile pentru selectare prin selectorul secundar de comandă.

  • Apăsați J pentru a salva modificările când setările sunt finalizate.

  • [ Limitare selecție mod zonă AF ] se aplică numai în timpul fotografierii cu vizor. Nu are efect în timpul vizualizării live.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film