Alegeți dacă expunerea se blochează atunci când este apăsat butonul de declanșare.

Opțiune

Descriere

O

[ Activat (apăsare pe jumătate) ]

Apăsarea până la jumătate a butonului de declanșare blochează expunerea.

P

[ Activat (mod rafală) ]

Expunerea se blochează numai când butonul de declanșare este apăsat până la capăt.

[ Dezactivat ]

Apăsarea butonului de declanșare nu blochează expunerea.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film