Alegeți ordinea în care sunt făcute fotografiile din programul de bracketing.

Opțiune

Descriere

H

[ MTR > sub > peste ]

Lovitura nemodificată este făcută mai întâi, urmată de lovitura cu cea mai mică valoare, urmată de lovitura cu cea mai mare valoare.

I

[ Sub > MTR > peste ]

Filmarea se desfășoară în ordine de la cea mai mică la cea mai mare valoare.

  • Setarea personalizată e8 [ Ordine bracketing ] nu are nici un efect asupra ordinii fotografiilor realizate atunci când [ Bracketing ADL ] este selectat pentru [ Bracketing automat ] > [ Setare bracketing automat ] în meniul de fotografiere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film