Alegeți dacă umbrirea este utilizată pentru a indica luminile (zonele luminoase ale cadrului) în timpul înregistrării filmului.

Model de afișare

Pentru a activa afișajul evidențiat pentru înregistrarea filmului, selectați [ Model 1 ] sau [ Pattern 2 ].

Modelul 1

Modelul 2

Evidențiați Pragul de afișare

Alegeți luminozitatea necesară pentru a declanșa afișarea evidențierii filmului. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât este mai mare gama de luminozități care vor fi afișate ca evidențieri. Dacă este selectat [ 255 ], afișajul evidențiat va afișa numai zonele care sunt potențial supraexpuse.

Evidențiați Display

Dacă sunt activate atât afișajul de evidențiere, cât și cele de vârf, numai cele de vârf vor fi afișate în modul de focalizare manuală. Pentru a vizualiza afișajul de evidențiere în modul de focalizare manuală, selectați [ Dezactivat ] pentru Setarea personalizată d10 [ Evidențiere maximă ] > [ Nivel maxim ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film