Aparatul foto continuă să măsoare expunerea pentru un timp stabilit după ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate. Alegeți cât timp camera continuă să măsoare expunerea atunci când nu se efectuează nicio operațiune.

  • Afișajul vizorului și afișajele pentru viteza obturatorului și diafragma din panoul de control superior se opresc automat când expiră temporizatorul de așteptare.

  • Alegeți o întârziere mai scurtă a temporizatorului de așteptare pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film