Alegeți dacă pot fi efectuate ajustări ale compensării expunerii prin rotirea unui selector de comandă fără a apăsa butonul E

Opțiune

Descriere

[ Pornit (Resetare automată) ]

Ajustările pot fi făcute folosind doar un cadran de comandă. Setările selectate doar cu ajutorul unui cadran de comandă sunt resetate când camera este oprită sau când temporizatorul de așteptare expiră.

[ Activat ]

Ajustările pot fi făcute folosind doar un cadran de comandă. Compensarea expunerii nu este resetată când camera este oprită sau când temporizatorul de așteptare expiră.

[ Dezactivat ]

Ajustările se fac prin apăsarea mai întâi a butonului E și apoi rotirea unui selector de comandă.

  • Această setare are efect în modurile P , S și A . Compensarea simplă a expunerii nu este disponibilă în modul M.

  • Selectorul de comandă utilizat variază în funcție de modul de expunere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film