Selectarea [ Da ] permite ajustările care se fac în mod normal ținând apăsat un buton și rotind un selector de comandă, să fie făcute prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Aceasta se termină când butonul este apăsat din nou, butonul de declanșare este apăsat la jumătate sau temporizatorul de așteptare expiră.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică butoanelor E , S ( Q ), I , BKT , Y , W ( M ), S , T , U și AF.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică și comenzilor cărora le-au fost atribuite următoarele roluri utilizând Setări personalizate f3 [ Comenzi personalizate ]: [ Mod expunere ], [ Compensare expunere ], [ Mod AF/Mod zonă AF ], [ ISO sensibilitate ], [ Active D-Lighting ] și [ Metering ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film