Alegeți rolul atribuit centrului selectorului multiplu în timpul filmării.

Rol

Descriere

K

[ Selectați punctul central de focalizare ]

Apăsarea centrului selectorului multiplu selectează punctul central de focalizare.

X

[ Zoom activat/dezactivat ]

Apăsați centrul selectorului multiplu pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent (raportul de zoom este selectat în prealabil). Apăsați din nou pentru a reveni la afișajul anterior. Pentru a alege raportul de zoom, evidențiați [ Zoom activat/dezactivat ] și apăsați 2 .

1

[ Înregistrați filme ]

Apăsați centrul selectorului multiplu pentru a începe înregistrarea. Apăsați din nou pentru a termina înregistrarea.

[ Nici unul ]

Apăsarea centrului selectorului multiplu nu are efect.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film