Alegeți dacă [ Măsurare matrice ] atribuie prioritate fețelor detectate de cameră. Această setare se aplică numai în timpul fotografierii cu vizor.

Opțiune

Descriere

U

[ Detecția feței activată ]

Măsurarea matricială atribuie prioritate fețelor detectate de cameră.

V

[ Detecția feței dezactivată ]

Măsurarea matriceală nu atribuie prioritate fețelor detectate de cameră.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film