Alegeți modurile de eliberare care pot fi accesate apăsând butonul S și rotind selectorul principal de comandă atunci când selectorul pentru modul de eliberare este rotit la S .

  • Evidențiați o opțiune și apăsați 2 pentru a selecta; elementele selectate sunt marcate cu o bifă ( M ). Pentru a deselecta (elimina bifa de la: U ) o opțiune selectată, evidențiați-o și apăsați din nou 2 . Modurile marcate cu o bifă ( M ) sunt disponibile pentru selectare prin selectorul principal de comandă.

  • Apăsați J pentru a salva modificările când setările sunt finalizate.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film