Alegeți dacă, în timpul bracketingului, camera continuă să facă fotografii în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la capăt.

Opțiune

Descriere

[ Activați ]

Aparatul foto face fotografii continuu în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la capăt.

 • În modurile de eliberare S și Q , fotografierea se va încheia după ce au fost făcute toate fotografiile din secvența de bracketing.

 • În moduri

  Ch
  și
  Cl
  iar în timpul fotografierii în rafală în modul Q , aparatul foto va repeta secvența de bracketing în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la capăt.

 • Dacă este selectat [ Bracketing WB ] pentru [ Auto bracketing set ] în meniul de fotografiere, aparatul foto va face fotografii în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la capăt și va aplica bracketing balansul de alb la fiecare fotografie, indiferent de opțiunea aleasă pentru modul de eliberare.

[ Dezactivare ]

 • În modurile de declanșare S și Q , aparatul foto va face o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de declanșare.

 • Dacă butonul de declanșare este menținut apăsat în moduri

  Ch
  și
  Cl
  iar în timpul fotografierii în rafală în modul Q , fotografierea se va întrerupe după ce au fost realizate toate fotografiile din secvența de bracketing. Fotografierea se va relua data viitoare când butonul de declanșare este apăsat.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film