Alegeți modul în care aparatul foto ajustează nivelul blițului când este activat controlul automat al sensibilității ISO.

Opțiune

Descriere

e

[ Subiect și fundal ]

Aparatul foto ia în considerare atât subiectul principal, cât și iluminarea de fundal atunci când reglați sensibilitatea ISO.

f

[ Numai subiectul ]

Sensibilitatea ISO este ajustată numai pentru a se asigura că subiectul principal este expus corect.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film