Alegeți elementele listate în meniul i afișat când butonul i este apăsat în timpul înregistrării filmului. Pentru informații despre personalizarea meniului i , consultați „Personalizarea meniului i : Personalizarea meniului i ” ( Personalizarea meniurilor i : Personalizare i Meniul ).

Articol

0

J

[ Alegeți zona imaginii ]

Zona imagine: Alegerea unei decupări de film

G

[ Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea imaginii ]

Dimensiunea cadrelor/Rata cadrelor și calitatea filmului

N

[ Destinație ]

Destinaţie

E

[ Compensarea expunerii ]

Compensarea expunerii

9

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Setări de sensibilitate ISO

m

[ Balans de alb ]

Echilibru alb

h

[ Setați controlul imaginii ]

Setați Picture Control

y

[ D-Lighting activ ]

D-Lighting activ

w

[ Contorizare ]

Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea

D

[ Mod autofocus ]

Fotografie și filmări Live View

t

[ Mod zonă AF ]

Fotografie și filmări Live View

4

[ VR electronic ]

VR electronic

H

[ Sensibilitatea microfonului ]

Sensibilitatea microfonului

5

[ Atenuator ]

Atenuator

6

[ Răspuns în frecvență ]

Raspuns in frecventa

7

[ Reducerea zgomotului vântului ]

Reducerea zgomotului vântului

8

[ Volum căști ]

Volumul căștilor

w

[ Comenzi personalizate ]

g2: comenzi personalizate

W

[ Realele de vârf ]

d10: Peaking Highlights

9

[ Evidențiați afișaj ]

g4: Evidențiați Afișaj

3

[ Luminozitatea monitorului ]

Luminozitatea monitorului

Z

[ Conexiune Bluetooth ]

Conectați-vă la dispozitivul inteligent

U

[ Conexiune Wi-Fi ]

Conexiune Wi-Fi

j

[ LAN cu fir/WT ]

LAN/WT cu fir

W

[ Diafragma de putere cu selector multiplu ]

Diafragma de putere cu selector multiplu

X

[ Comp. expunere cu selector multiplu. ]

Comp. expunere cu selector multiplu.

Diafragma de putere cu selector multiplu

Alegeți dacă selectorul multiplu poate fi utilizat pentru deschiderea de putere. Când este selectat [ Activare ], țineți apăsat 1 mărește diafragma. Ținând apăsat 3 , deschiderea se îngustează.

Comp. expunere cu selector multiplu.

Alegeți dacă selectorul multiplu poate fi utilizat pentru a regla compensarea expunerii. Selectarea [ Activare ] permite setarea compensării expunerii apăsând 1 sau 3 .

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film