Alegeți dimensiunile grupărilor zonei AF pentru [ AF zonă grup (C1) ] sau [ AF zonă grup (C2) ]; un total de 17 opțiuni diferite sunt disponibile. Pentru mai multe informații, consultați „Grupuri de focalizare personalizate” ( Grupuri de focalizare personalizate ).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film