Alegeți dacă punctul de focalizare selectat de cameră continuă să fie utilizat după ce schimbați modurile zonei AF utilizând un control căruia i-a fost alocat [ Mod zonă AF ] sau [ Mod zonă AF + AF-ON ] prin setarea personalizată f3 [ Personalizat controale ]. Acest lucru se aplică numai dacă schimbați modurile zonei AF în timp ce focalizați cu butonul de declanșare apăsat la jumătate.

  • Persistența punctului de focalizare se aplică dacă, în timp ce controlul este apăsat, comutați de la un mod de zonă AF, cum ar fi [ Auto-zonă AF ], în care punctul de focalizare este ales automat, la un mod în care punctul de focalizare este selectat manual.

Opțiune

Descriere

[ Auto ]

Punctul de focalizare ales ultima dată de cameră înainte de a comuta modurile zonei AF rămâne în vigoare.

[ Dezactivat ]

Punctul de focalizare ales ultimul de utilizator este restabilit.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film