Alegeți dacă butonul de declanșare poate fi folosit pentru focalizare.

Opțiune

Descriere

[ Obturator/AF-ON ]

Aparatul foto focalizează când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate.

[ Numai AF-ON ]

Aparatul foto nu focalizează când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate.

  • Evidențierea [ Numai AF-ON ] și apăsarea 2 afișează opțiunile [ Eliberare nefocalizată ].

Opțiune

Descriere

[ Activați ]

Fotografiile pot fi realizate ori de câte ori este apăsat butonul de declanșare (prioritate de declanșare).

[ Dezactivare ]

  • Pozele pot fi realizate numai atunci când camera este capabilă să focalizeze; rețineți că acest lucru se aplică numai dacă:

    • [ Focalizare ] este selectată pentru setarea personalizată a1 [ Selecție prioritate AF-C ] și o altă opțiune decât [ Zona AF automată ] este selectată pentru modul zonă AF sau

    • [ Focalizare ] este selectată pentru setarea personalizată a2 [ Selecție prioritate AF-S ] și o altă opțiune decât [ Zona AF automată ] este selectată pentru modul zonă AF.

  • Focalizați folosind butonul AF-ON sau alte comenzi cărora le-a fost atribuit AF-ON.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film