Selectați incrementele utilizate atunci când faceți ajustări ale sensibilității ISO. Dacă valoarea selectată în prezent pentru sensibilitatea ISO nu este disponibilă la setarea aleasă, sensibilitatea ISO va fi setată la cea mai apropiată valoare disponibilă.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film