Butonul a poate fi dezactivat pentru a preveni pornirea accidentală a vizualizării live atunci când este apăsat butonul a .

Opțiune

Descriere

[ Activați ]

Apăsarea butonului a începe vizualizarea live.

f

[ Activare (temporizator de așteptare activ) ]

Apăsarea butonului a pornește vizualizarea live numai atunci când temporizatorul de așteptare este activ.

[ Dezactivare ]

Apăsarea butonului a nu pornește vizualizarea live.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film