Alegeți zona din care sunt obținute datele pentru a ajuta la focalizare atunci când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate cu [ AF punct unic ] sau [ AF zonă dinamică ] selectat pentru modul zonă AF.

Opțiune

Descriere

[ Normal ]

Aparatul foto localizează subiectele numai pe baza datelor din vecinătatea punctului selectat.

[ Lat ]

Aparatul foto utilizează date din zonele înconjurătoare pentru a localiza subiecții puțin în afara punctului de focalizare selectat. Utilizați pentru subiecte care se mișcă rapid.

  • Dacă este selectat [ Lat ], indicatorii modului zonă AF din vizor și panoul de control superior vor afișa 2 când este ales [ AF punct unic ] pentru modul zonă AF.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film