Alegeți din opțiunile de afișare a punctului de focalizare al vizorului de mai jos.

Mod focalizare manuală

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Punctul de focalizare este afișat tot timpul în modul de focalizare manuală.

[ Dezactivat ]

Punctul de focalizare este afișat numai în timpul selectării punctului de focalizare.

Luminozitatea punctului de focalizare

Alegeți luminozitatea afișajului punctului de focalizare în vizor.

Asistență AF în zonă dinamică

Alegeți dacă aparatul foto afișează atât punctul de focalizare selectat, cât și punctele de focalizare din jur utilizate pentru a ajuta la operarea focalizării în modul zonă AF dinamică.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Afișați atât punctul de focalizare selectat, cât și punctele de focalizare din jur.

[ Dezactivat ]

Afișează numai punctul de focalizare selectat.

[ Activat ] ([ AF cu zonă dinamică (9 puncte) ] selectat)

[ Dezactivat ]

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film