Selectarea [ Pornit ] pentru [ Blocare viteză obturator ] blochează viteza obturatorului la valoarea selectată curent în modul S sau M. Selectarea [ Activat ] pentru [ Blocare diafragmă ] blochează diafragma la valoarea selectată curent în modul A sau M.

  • Viteza obturatorului și blocarea diafragmei nu sunt disponibile în modul P .

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film