Limitați camera la un singur mod de focalizare automată în timpul fotografierii cu vizor. Dacă este selectat [ AF-S ] sau [ AF-C ], modul rămas nu poate fi ales folosind butonul pentru modul AF și selectorul principal de comandă.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film