Alegeți cât timp rămâne aprins monitorul când nu se efectuează nicio operațiune.

  • Pot fi selectate întârzieri separate pentru oprirea monitorului pentru [ Redare ], [ Revizuire imagine ], [ Meniuri ], [ Afișare informații ] și [ Vizualizare live ].

  • Alegeți întârzieri mai scurte de oprire a monitorului pentru o mai mare rezistență a bateriei.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film