Când este selectată [ Măsurare ponderată la centru ], aparatul foto atribuie cea mai mare greutate unei zone din centrul vizorului atunci când setați expunerea. Setarea personalizată b6 [ Zona ponderată în centru ] este utilizată pentru a alege dimensiunea zonei având cea mai mare greutate când este selectată [ Măsurare ponderată în centru ].

  • Dacă este atașat un obiectiv non-CPU sau AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED, dimensiunea zonei este fixată la un diametru de 12 mm.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film